ABC INFO - Leszek Dziewulski

Dokumenty w 24 godziny
                                                                        


    
 
 
Firma ABC INFO - Leszek Dziewulski ma przyjemność zaproponować Państwu usługę w zakresie szybkiego dostarczania dokumentów z Rejestrów Sądowych. Usługa dotyczy:
  1. Odpisów z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

  2. Odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego

  3. Zaświadczeń i odpisów z Rejestru Zastawów Sądowych

Znając powszechne problemy z możliwością szybkiego uzyskania tych dokumentów wyszliśmy naprzeciw Państwa potrzebom, maksymalnie skracając czas dostarczenia dokumentu do klienta. Usługa nasza polega na osobistym  stawieniu się  naszego pracownika w Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Ksiąg Wieczystych  z Państwa wnioskiem  i uzyskaniu  oryginalnych, opatrzonych pieczęcią  dokumentów wydawanych przez Sądy Rejestrowe i Ministerstwo Sprawiedliwości. Są to takie same odpisy/zaświadczenia, jakie otrzymaliby Państwo udając się osobiście do wymienionych  instytucji.
 
Jesteśmy konkurencyjni cenowo w stosunku do innych firm załatwiających takie dokumenty.

Działalność w tym zakresie prowadzimy od początku działania rejestrów czyli od 2000 r., kiedy to zaczął  działać  pierwszy rejestr - Rejestr Zastawów Sądowych. 

W związku z tym, że jesteśmy solidni i niezawodni, korzystają z naszych usług największe banki w Polsce, dealerzy i komisy samochodowe, biura kredytowe, pośrednictwa finansowe, firmy leasingowe oraz osoby prywatne.

Zapłacisz tylko:

62 zł  brutto za odpis zwykły lub 92 zł  brutto za odpis zupełny z Księgi Wieczystej,

62 zł brutto za odpis aktualny lub 92 zł  brutto za odpis pełny z Krajowego Rejestru Sądowego ,

50 zł brutto  za zaświadczenie  lub odpis z Rejestru Zastawów!

W cenie brutto zawarte są: koszty opłaty sądowej, koszty wysyłki listem poleconym lub poleconym priorytetem oraz  koszty usługi.                                                     

 Zlecenia można składać  pocztą elektroniczną lub faksem.

Czas realizacji usługi 12-24 godz. Skany dokumentów uzyskanych z Rejestru Zastawów wysyłamy niezwłocznie  e-mailem lub faksem. Oryginały dokumentów wysyłane są pocztą priorytetową. 

   Dokumenty uzyskiwane są w Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Ksiąg Wieczystych, mieszczącej się w Warszawie, przy ulicy Czerniakowskiej 100.
Baza danych Centralnej Informacji zawiera wpisy dokonane we wszystkich sądach na terenie całego kraju, dlatego można tu otrzymać dokumenty wydawane przez te sądy.

Zamawiam dokument

 
 
 

 

                                     
ABC INFO - Leszek Dziewulski
ul. Królowej Jadwigi 7 m 25
           05-200 Wołomin          
NIP : 125-016-10-41
       REGON: 367146660        
                                           
 
 
                                                                                                                                            Odwiedziło nas :   
 
                                                                                                                                          
  
powered by prot Hosting - Serwery